OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP A POUŽÍVÁNÍ

1. ÚVOD

Tento dokument (společně s dokumenty v něm uvedenými) stanovuje obecné podmínky, kterými se řídí tato webová stránka www.stradivarius.com a na ní uskutečňovaný nákup produktů (dále jen „Podmínky“).

Před použitím této webové stránky vám doporučujeme pečlivě si prostudovat Podmínky, Zásady používání souborů Cookie a naše Zásady ochrany osobních údajů (dále jen společně „Zásady ochrany osobních údajů“). Během používání této webové stránky nebo při zadávání objednávky jste vázáni těmito Podmínkami a našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů, nepoužívejte tuto webovou stránku.

Tyto Podmínky mohou být změněny. Je vaší povinností číst je pravidelně, protože na používání webové stránky nebo dokončení příslušné Smlouvy se vztahují právě platné Podmínky (jak jsou definovány níže).

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Podmínek nebo Zásad ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Smlouva (jak je definováno níže) může být uzavřena, dle vašeho výběru, v kterémkoliv z jazyků, ve kterém jsou tyto Podmínky dostupné na této webové stránce.

2. NAŠE ÚDAJE

Prodej zboží prostřednictvím této stránky je uskutečňován pod názvem STRADIVARIUS by Fashion Retail, S.A., španělskou společností se sídlem na Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), Španělsko, s e-mailovou adresoucontact@stradivarius.com, telefonním číslem 800050329, registrované v obchodním rejstříku A Coruña, svazek 3,425, obecná sekce, stránka 49, list C47,731, vložka 1, s DIČ bude CZ683754048.

3. VAŠE ÚDAJE A VAŠE NÁVŠTĚVY NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

Informace nebo osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním informací a údajů a potvrzujete, že všechny poskytnuté informace a údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

4. POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Používáním této webové stránky a podáváním objednávek prostřednictvím této stránky souhlasíte s tím, že

i. budete tuto webovou stránku používat pouze k dotazům a objednávkám, platným podle zákona.

ii. nebudete zadávat falešné nebo podvodné objednávky. Pokud máme důvod se domnívat, že byla zadána objednávka tohoto typu, jsme oprávněni ji zrušit a informovat příslušné orgány.

iii. nám poskytnete svou e-mailovou adresu, poštovní adresu a/nebo jiné kontaktní údaje pravdivě a přesně. Také souhlasíte s tím, že můžeme použít tyto informace, abychom vás v případě potřeby kontaktovali v souvislosti s vaší objednávkou (viz naše Zásady ochrany osobních údajů).

Pokud nám neposkytnete všechny potřebné informace, nemůžete zadat svou objednávku.

Podáním objednávky na této webové stránce potvrzujete, že jste starší 18 let a právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy.

5. DOSTUPNOST SLUŽEB

Doručovací služba pro zboží nabízené na této webové stránce je dostupná pouze v České republice.

6. FORMALIZACE SMLOUVY

Chcete-li zadat objednávku, postupujte dle pokynů pro online nákup a klikněte na "Autorizovat platbu". Poté, co tak učiníte, obdržíte potvrzovací e-mail své objednávky ("Potvrzení objednávky"). O odeslání objednávky budete informováni také e-mailem ("Potvrzení odeslání").

7. DOSTUPNOST PRODUKTŮ

Všechny objednávky produktů jsou předmětem dostupnosti. Proto, pokud se vyskytnou obtíže s dodáním produktů nebo v případě, že zboží již není na skladě, vyhrazujeme si právo vás informovat ohledně náhradních produktů stejné nebo vyšší kvality a ve stejné hodnotě vaší případné objednávky. Pokud si nepřejete objednat náhradní produkty, přistoupíme k uhrazení jakékoli částky, kterou jste zaplatili.

8. ODMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Vyhrazujeme si právo kdykoliv z naší webové stránky odstranit jakýkoli produkt a odstranit nebo upravit jakékoliv materiály nebo související obsah. Ačkoli budeme vždy dělat maximum pro to, aby byly objednávky zpracovány, mohou nastat mimořádné okolnosti, které nás přinutí odmítnout zpracování objednávky i poté, co jsme vám zaslali Potvrzení objednávky. Vyhrazujeme si právo tak kdykoli učinit.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani třetí straně za odstranění jakéhokoliv produktu z naší webové stránky nebo za odstranění či úpravu jakýchkoliv materiálů nebo souvisejícího obsahu či nezpracování objednávky, a to ani po odeslání Potvrzení objednávky.

9. DORUČENÍ

Bez ohledu na ustanovení ve výše uvedeném odstavci 7 o dostupnosti produktu, a s výjimkou mimořádných okolností se budeme maximálně snažit o zaslání objednávky sestávající z produktu(ů) uvedených na Potvrzení o doručení před datem stanoveným na daném Potvrzení o doručení a v případě, že není uvedeno žádné datum doručení, v předpokládané lhůtě, uvedené při výběru způsobu doručení a ve všech případech do 30 dní od data Potvrzení objednávky.

Nicméně, ke zpoždění může dojít z důvodů jako je například výskyt nepředvídaných okolností nebo problémy v oblasti doručení.

Pokud z nějakého důvodu nebudeme schopni zásilku doručit v předpokládaný den doručení, budeme vás o této situaci informovat a nabídneme vám možnost pokračovat v nákupu s novým datem doručení, nebo možnost zrušit objednávku s vrácením vámi zaplacené částky. V každém případě mějte na paměti, že dodávky do domu neprovádíme v sobotu, neděli nebo v průběhu státních svátků.

Pro účely těchto podmínek je doručení objednávky chápáno jako uskutečněné nebo objednávka jako doručená, jakmile je zboží fyzicky převzato vámi nebo vámi určenou třetí stranou, přičemž převzetí zboží je doloženo podepsáním potvrzení o doručení objednávky na vámi uvedené dodací adrese.

10. NEMOŽNOST DORUČENÍ

Pokud nebude v našich silách vám objednávku doručit, pokusíme se najít bezpečné místo k zanechání objednávky. Nenajdeme-li bezpečné místo, vaše objednávka bude vrácena do našeho skladu.

Necháme vám také zprávu s vysvětlením, kde se vaše objednávka nachází a co máte udělat, aby byla znovu doručena. Nebudete-li na místě doručení v domluvenou dobu, požádáme vás, abyste se na nás obrátili a domluvili jiný den doručení.

Pokud po uplynutí 30 dní od daného data je vaše objednávka stále na cestě a nebyla doručena z námi zaviněných důvodů, budeme předpokládat, že si smlouvu přejete zrušit a bude ukončena. V důsledku ukončení Smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných poplatků vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, jiného než běžný způsob doručení, který nabízíme), a to bez jakéhokoli zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dní od data, ke kterému byla Smlouva ukončena.

Mějte prosím na paměti, že mohou vyvstat dodatečné náklady na přepravu zboží vyplývající z ukončení Smlouvy, které budeme mít nárok přenést na vás.

11. PŘENOS RIZIK A VLASTNICTVÍ PRODUKTŮ

Od chvíle doručení za produkty odpovídáte vy, tak jak je ustanoveno ve výše uvedeném odstavci 9.

Majitelem produktů se stáváte ve chvíli, kdy obdržíme platbu celé splatné částky, včetně nákladů na doručení, nebo ve chvíli doručení (jak je ustanoveno výše v odstavci 9.) pokud se se měla platba uskutečnit později.

12. CENA A PLATBY

Cena produktů bude ve všech případech stanovena na naší webové stránce, s výjimkou případů zjevného omylu. K chybě může dojít, i přestože se snažíme zajistit, aby ceny uvedené na naší webové stránce byly uvedeny správně. Zjistíme-li chybu týkající se ceny jakýchkoliv produktů, které jste si objednali, informujeme vás co nejdříve a nabídneme vám možnost potvrzení vaší objednávky se správnou cenou nebo její zrušení. Pokud se nám nepodaří se s vámi spojit, objednávka bude považována za zrušenou a všechny zaplacené částky vám budou v plné výši uhrazeny zpět.

Nejsme povinni doručit vám produkt za nesprávnou nižší cenu (i když jsme vám zaslali Potvrzení o doručení), pokud je chyba v ceně zřejmá a nezaměnitelná a rozumně byste ji mohli považovat za nesprávnou. Pokud se jedná o tento případ, nabídneme zákazníkovi možnost zakoupení produktu za správnou cenu nebo možnost zrušení objednávky.

Ceny na webové stránce jsou uváděny včetně DPH, ale nezahrnují náklady na doručení, které budou přidány k celkové ceně, tak, jak je uvedeno v Průvodci nákupem (viz sekce Náklady na doručení).

Ceny se mohou kdykoliv změnit. Nicméně, s výjimkou výše uvedeného, změny se nedotknou objednávek, pro které jsme již odeslali Potvrzení objednávky. Ceny produktů jsou ty, které platí v okamžiku podání objednávky zákazníkem.

Poté co jste vybrali všechno zboží, které si přejete zakoupit, bude přidáno do vašeho nákupního košíku. Další krok je zpracování objednávky a platba. K ukončení procesu postupujte podle kroků popsaných v nákupním procesu a uveďte nebo zkontrolujte informace požadované v každém kroku. Mimoto můžete před provedením platby údaje své objednávky změnit kdykoli během nákupního procesu. Podrobné informace o nákupním procesu naleznete v Průvodci nákupem. V případě, že jste registrovaným uživatelem jsou v sekci Můj účet dostupné všechny vámi zadané objednávky.

Jako platební metodu můžete použít některou z následujících karet: Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron a PayPal.

Za účelem minimalizace neautorizovaných přístupů budou údaje vaší kreditní karty zašifrovány. Po obdržení vaší objednávky požádáme o předběžnou autorizaci vaší karty, abychom se ujistili, že disponujete dostatečnými prostředky k dokončení transakce. Částka bude stržena z vaší karty ve chvíli, kdy vaše objednávka opustí náš sklad.

V případě, že je Vaší platební metoda PayPal, bude vám částka účtována ve chvíli, kdy potvrdíte objednávku.

Kliknutím na tlačítko Autorizovat platbu, potvrzujete, že je kreditní karta Vaše.

Kreditní karty podléhají ověření a schválení ze strany subjektu, který kartu vydal. Pokud subjekt platbu neschválí, nejsme odpovědni za žádné zpoždění nebo chybu při doručení a nemůžeme s vámi uzavřít žádnou Smlouvu.

13. NÁKUP ZBOŽÍ JAKO HOST

Na webové stránce je také dostupná funkce nákup zboží jako host. V případě zvolení tohoto typu nákupu od vás budeme vyžadovat pouze nezbytně nutné údaje ke zpracování objednávky. Po dokončení nákupního procesu vám bude nabídnuta možnost zaregistrovat se jako uživatel nebo pokračovat jako neregistrovaný uživatel.

14. RYCHLÝ NÁKUP

Rychlý nákup (dále jen Rychlý nákup) vám usnadňuje nakupování na této webové stránce, protože tak při každém nákupu nemusíte zadávat dodací, fakturační a platební údaje. Funkce Rychlý nákup je dostupná v sekci Nákupní košík.

K použití funkce Rychlý nákup je třeba uložit údaje platební karty. Můžete tak učinit při platbě s jakoukoliv kartou akceptovanou touto webovou stránkou, kliknutím na volbu Uložit údaje mojí karty. Uloženy budou následující údaje karty: číslo karty, přesné jméno držitele karty, které je na ní uvedené a datum ukončení platnosti karty.

K uložení údajů o kartě a použití funkce Rychlý nákup je také potřeba přijmout související Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky.

Souhlasem s použitím Rychlého nákupu povolujete, aby nákupy placené prostřednictvím tohoto nástroje byly účtovány na příslušnou kartu spojenou s tímto nástrojem. Použití karty se ve všech případech řídí podmínkami v písemné formě, které byly uzavřeny mezi vámi a vydavatelem karty.

Údaje o kartě můžete ve službě Rychlý nákup uložit pro libovolné množství karet, a abyste tak mohli učinit, musíte s každou z karet provést alespoň jednu platbu. Přejete-li si uložit údaje o kartě pro více než jednu kartu, musí být vaše poslední uložená karta označena jako vaše Oblíbená karta, poté bude standardně použita pro platbu prostřednictvím služby Rychlý nákup. Nastavení své oblíbené karty můžete změnit v sekci Můj účet na této webové stránce.

K použití služby Rychlý nákup postačí, když kliknete na tlačítko Rychlý nákup, který se objeví v nákupním košíku. Ihned se objeví okno s údaji pro doručení, fakturaci a pro platbu vašeho nákupu. Informace dostupné v tomto okně nelze upravovat, zjistíte-li proto, že se v něm nachází nesprávné informace, nepokračujte v nákupu. K provedení nákupu s použitím jiných údajů nepoužívejte prosím službu Rychlý nákup.

Nastavení své oblíbené karty spojené s Rychlým nákupem můžete změnit v sekci této webové stránky Můj účet.

Ustanovení tohoto odstavce jsou neplatná, pokud nakupujete zboží jako host.

15. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

V souladu s platnými pravidly a předpisy podléhají všechny nákupy provedené prostřednictvím této webové stránky dani z přidané hodnoty (DPH).

V tomto ohledu a v souladu s kapitolou I. hlavy V nařízení 2006/112/ES, ze dne 28. listopadu 2016, o společném systému daně z přidané hodnoty, se za místo doručení považuje členský stát, do kterého má být zboží doručeno a DPH bude uplatněna v sazbě platné pro každý členský stát, do kterého bude na základě podaných objednávek zboží doručeno.

V souladu s platnými pravidly a nařízeními v rámci každé jurisdikce se může pravidlo o přenesení daňové povinnosti (článek 194 nařízení 2006/112) vztahovat na zboží doručované do jednoho z členských států Evropské unie, je-li zákazník plátcem DPH nebo je-li to od něj vyžadováno.. V takovémto případě DPH účtovat nebudeme, nicméně budeme vyžadovat potvrzení ze strany příjemce, že DPH za doručené zboží bude vyúčtováno zákazníkem v rámci režimu přenesení daňové povinnosti.

Pokud jde o objednávky, které mají být dodány na Kanárské ostrovy, do Ceuty a Melilly, tyto by měly být osvobozeny od DPH, jak je uvedeno v článku 146 výše uvedeného nařízení, kromě uplatnění příslušných daní a celních povinností v souladu s platnými pravidly a předpisy.

16. ZÁSADY PRO VÝMĚNU/VRÁCENÍ ZBOŽÍ

16.1 Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání jakéhokoli důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne za 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana, jiná než dopravce, zboží fyzicky převezme, nebo v případě různých druhů zboží v rámci jedné objednávky doručených samostatně, po uplynutí 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana, jiná než dopravce, fyzicky převezme poslední zboží objednané v rámci jedné objednávky.

Vaše rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nám v STRADIVARIUS můžete oznámit zasláním e-mailu nacontact@stradivarius.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a poskytnutím jednoznačného prohlášení (příklad: zasláním dopisu poštou nebo e-mailem). Máte možnost použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v příloze, použití formuláře není povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když zašlete sdělení o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy před vypršením lhůty pro odstoupení (prohlášení nemusí být doručeno a produkty nemusí být vráceny v této lhůtě).

Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud se rozhodnete odstoupit od této smlouvy, vrátíme vám částku zaplacenou za produkty v plné výši a všechny ostatní platby, které jsme od vás obdrželi v souvislosti se smlouvou, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiné dodací metody než běžné metody doručení, kterou nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do 14 dní od data, kdy byla tato smlouva ukončena. K vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili při počáteční transakci. V žádném případě neponesete žádné náklady související s tímto vrácením. Bez ohledu na výše uvedené můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo doručení stvrzenky, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nebo doručte zboží do jakéhokoli obchodu STRADIVARIUS v České republice, a to bez zbytečného prodlení a v době kratší 14 dnů ode dne oznámení o vašem odstoupení od smlouvy. Pokud zboží zašlete před uplynutím lhůty 14 dnů, je termín považován za splněný.

S výjimkou případu, kdy zboží předáte v obchodě STRADIVARIUS v České republice, nesete přímé náklady za vrácení zboží.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k ujištění se o povaze a funkčnosti zboží.

16.2 Smluvní právo na odstoupení od smlouvy

Kromě zákonného práva spotřebitele na zrušení smlouvy, uvedeného v odstavci 16.1 výše, vám na vrácení produktů poskytneme lhůtu 30 dní od data doručení produktu (kromě produktů uvedených v odstavci 16.3 níže, na které se právo zrušení smlouvy nevztahuje).

V případě, že vrátíte zboží před uplynutím lhůty stanovené pro uplatnění práva pro odstoupení od smlouvy, poté co uplynula zákonná lhůta, bude vám vrácena pouze částka, kterou jste zaplatili za dané produkty. Poplatky za doručení vám vráceny nebudou. S výjimkou případu, kdy zboží předáte v obchodě STRADIVARIUS v České republice, nesete přímé náklady za vrácení zboží.

Můžete uplatnit své smluvní právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením v odstavci 16.1 výše. Nicméně, o svém záměru odstoupit od smlouvy byste nás měli informovat po uplynutí zákonné lhůty po odstoupení, v každém případě máte povinnost předat nám zboží do 30 dnů od potvrzení o doručení.

16.3 Společná ustanovení

Nemáte právo na odstoupení od smlouvy, pokud se jedná o zásilku některého z následujících produktů:

i. Zboží na míru

ii. Hudební CD/DVD bez originálního obalu.

iii. Zapečetěné zboží nevhodné pro vrácení z hygienických důvodů, které bylo po doručení otevřeno.

Vaše právo na zrušení smlouvy se vztahuje výlučně na produkty, které jsou vráceny ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi. Peníze vám nebudou vráceny, pokud byl produkt po otevření použit, pokud produkty nebudou ve stejném stavu, v jakém byly doručeny, nebo pokud byly poškozeny, dávejte proto pozor na produkt(y), zatímco jsou ve vašem vlastnictví. Produkty, prosím, vraťte s použitím nebo včetně jejich originálních obalů, pokud je to možné, přiložte návod a další dokumentaci doprovázející produkty, pokud nějaká existuje. V každém případě musíte zaslat vracený produkt společně se stvrzenkou, kterou jste obdrželi společně s doručeným produktem. Návod, jak postupovat při uplatnění práva na zrušení smlouvy obdržíte společně s objednávkou.

V případě zrušení budou odpovídající produkty vráceny následovně:

(i) Vrácení zboží v obchodě STRADIVARIUS :

Zboží můžete vrátit v některém z obchodů STRADIVARIUS , který se nachází ve stejné zemi, do jaké byl produkt doručen a má sekci, do které vrácený druh zboží patří. V takovémto případě vraťte zboží v obchodě společně s dokladem, který jste obrdrželi při doručení zboží.

(ii) Vrácení zboží prostřednictvím přepravní společnosti:

Zboží můžete vrátit na adresu označenou na dokladu, který jste obdrželi při doručení zboží, nebo v jakémkoli případě na adresu Ve Vankovce, Nº 1, 602 00 BRNO, Česká republika. Žádáme vás, abyste produkt(y) vrátili bez prodlení, a to společně se stvrzenkou na adresu vyznačenou na stvrzence. Náklady související s vrácením produktu(ů) jsou hrazeny vámi.

Po přezkoumání zboží vás budeme informovat, zda máte nárok na vrácení zaplacené částky. Náklady na doručení budou vráceny, pokud právo na odstoupení od smlouvy uplatníte v rámci zákonné lhůty a vrátíte veškeré příslušné zboží. Úhrada za vrácené zboží bude zaplacena co nejdříve a v každém případě do 14 dní od data, kdy jste nám oznámili váš záměr smlouvu zrušit.

Bez ohledu na výše uvedené můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo doručení stvrzenky, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Úhrada za vrácené zboží bude vždy zaplacena stejným platebním prostředkem, jaký jste použili k zaplacení svého nákupu.

Tak jak je uvedeno výše, nesete náklady a rizika související s vrácením produktu(ů).

Budete-li mít jakékoli otázky, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám pošlete e-mail nacontact@stradivarius.com.

16.4 Vrácení závadného zboží

Domníváte-li se, že v okamžiku doručení produkt neodpovídá ustanovením smlouvy, obraťte se na nás bez prodlení, prostřednictvím kontaktního formuláře a poskytněte údaje o produktu a jeho poškození; také nám můžete zaslat e-mail na contact@stradivarius.com.

Produkt musíte vrátit na adresu označnou na dokladu, který vám byl doručen společně s produktem, v jakémkoli obchodě STRADIVARIUS v rámci České republiky, nebo jej předejte přepravci, kterého vyšleme k vám domů.

Pečlivě zkontrolujeme vrácené produkty a v přiměřené lhůtě vás budeme e-mailem informovat, zda lze produkty vyměnit nebo zda máte právo na vrácení peněz. K vrácení nebo výměně zboží musí dojít co nejdříve a v každém případě do 14 dní od data, kdy jsme vám poslali potvrzující e-mail, že přistupujeme k vrácení nebo výměně produktů.

Potvrdí-li se vada nebo poškození vrácených produktů, vrátíme vám celou částku, včetně nákladů spojených s doručením a vrácením. Úhrada za vrácené zboží bude vždy zaplacena stejným platebním prostředkem, jaký jste použili k zaplacení svého nákupu.

Všechna práva podle platných zákonů musí být v každém případě zachována.

17. ODPOVĚDNOST A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, naše odpovědnost ve vztahu s jakýmkoli produktem získaným na naší webové stránce je omezena výhradně na nákupní cenu příslušného produktu.

Bez ohledu na výše uvedené, nejsme oprávněni se zříci odpovědnosti ani naši odpovědnost omezit v následujících případech:

i. v případě smrti nebo újmy na zdraví způsobené naší nedbalostí;

ii. v případě podvodu nebo podvodného úmyslu; nebo

iii. v jakémkoli případě, kdy by bylo nezákonné nebo nepovolené vyloučit, omezit nebo se pokusit vyloučit či omezit naši odpovědnost.

Bez ohledu na předchozí odstavec, a v rozsahu povoleným zákonem, a pokud tyto podmínky nestanoví jinak, nejsme odpovědni za tyto ztráty, a to bez ohledu na jejich původ:

i. ztrátu příjmu nebo zisku;

ii. provozní ztráty;

iii. ušlý zisk nebo ztrátu smluv;

iv. ztrátu celkových úspor;

v. ztrátu dat; a

vi. ztrátu obchodního nebo manažerského času.

Vzhledem k otevřené povaze této webové stránky a možnosti chyb při ukládání a přenosu digitálních informací, nezaručujeme přenosnost a bezpečnost přenášených informací nebo informací získaných prostřednictvím této webové stránky, pokud není výslovně uvedeno jinak na této webové stránce.

Veškeré popisy, informace nebo materiál vyskytující se v dané podobě na této stránce jsou na této stránce uvedeny bez výslovné nebo implicitní záruky, s výjimkou těch zákonem stanovených V tomto smyslu se vám jako spotřebiteli nebo uživateli zavazujeme dodat zboží v souladu s ustanoveními smlouvy a jsme odpovědni za cokoliv, co při doručení zboží nebude odpovídat smlouvě. Zboží je v souladu se smlouvou, pokud: (i) odpovídá námi uvedenému popisu a má takové vlastnosti, jaké jsme uvedli na této webové stránce; (ii) je vhodné pro účely, ke kterým se tento druh zboží běžně používá; (iii) vykazuje kvalitu a provedení běžné pro zboží tohoto typu, které lze od tohoto zboží důvodně předpokládat. V rozsahu povoleném zákonem, vylučujeme veškeré záruky, s výjimkou těch, které nemohou být podle zákona ve prospěch spotřebitelů nebo uživatelů vynechány.

Rozpor se smlouvou

Prodávající je povinen zajistit, aby spotřebitel obdržel nezávadný produkt. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že v okamžiku převzetí produktu spotřebitelem:

i. Má produkt vlastnosti, na kterých se obě strany dohodly nebo (není-li dosaženo dohody)

vlastnosti popsané prodejcem nebo očekávané spotřebitelem s ohledem na povahu zboží a související reklamu.

ii. Produkt lze použít pro účely uvedené prodejcem nebo pro účely, ke kterým je produkt tohoto typu obvykle používán.

iii. Produkt je doručen v příslušném množství, velikosti nebo hmotnosti.

iv. Produkt splňuje požadavky stanovené zákonem.

V případě, že se na produktu objeví závada do šesti měsíců po jeho obdržení, je produkt považován za vadný již při obdržení. Pokud není stanoveno jinak, spotřebitel má nárok reklamovat vadné spotřební zboží do 14 měsíců po jeho obdržení. To se nevztahuje na:

i. Závady, na které již byla uplatněna sleva;

ii. Běžné opotřebení;

iii. Vady způsobené běžným používáním nebo opotřebením a zřejmé v okamžiku převzetí spotřebitelem;

iv. případy vyplývající z povahy věci.

Nesprávné provedení nelze reklamovat, pokud spotřebitel o závadě věděl při přijetí produktu nebo pokud danou vadu způsobil spotřebitel sám. Spotřebitel nemá nárok reklamovat záruku na vadu způsobenou vnějšími okolnostmi poté, co nebezpečí poškození přešlo na spotřebitele.

Závažné porušení

Pokud nesprávné plnění představuje závažné porušení smlouvy, spotřebitel má nárok na:

i. Odstranění závady doručením nového nezávadného produktu nebo chybějící části, pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze dané vady; v případě, že se vada vztahuje na nějakou součást, spotřebitel může pouze reklamovat náhradu dané součásti; pokud to není možné, spotřebitel může odstoupit od smlouvy; pokud však výše uvedené není vzhledem k povaze dané vady přiměřené, obzvláště pokud lze vadu odstranit bez zbytečného prodlení, spotřebitel má právo na odstranění vady zdarma;

ii. Odstranění vady opravou;

iii. S poskytnutím přiměřené slevy z nákupní ceny; nebo

iv. odstoupení od smlouvy.

Při reklamaci předmětné vady bude spotřebitel informovat prodejce o tom, kterou z výše uvedených možností si spotřebitel vybral a učiní tak okamžitě bez zbytečného odkladu, aby zvolená možnost mohla být v případě schválení prodejcem změněna; kromě vady, jejíž opravu spotřebitel žádá, a která je následně označena za nenapravitelnou. Pokud vady prodejce neodstraní v přiměřené lhůtě nebo pokud prodejce informuje spotřebitele, že dotyčné vady nebudou odstraněny, spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu na nákupní cenu namísto odstoupení od smlouvy.

V případě, že spotřebitel nevybere jednu z možností uvedených výše, uplatní se práva související s podstatným porušením - viz níže.

Kromě případů, kdy prodejce nemůže doručit nový nezávadný produkt, nahradit součást nebo produkt opravit, mají spotřebitelé právo na slevu a to také v případech, kdy prodejce nedokáže situaci vyřešit v přiměřené lhůtě nebo, tehdy kdy opravné prostředky mohou způsobit značné potíže spotřebiteli.

Nepodstatné porušení

Pokud nesprávné plnění představuje jiné než podstatné porušení, spotřebitel má právo na odstranění vady nebo na poskytnutí přiměřené slevy z nákupní ceny.

Pokud spotřebitel nevyžaduje slevu na nákupní cenu nebo odstoupení od smlouvy, prodejce může doručit chybějící části nebo odstranit vadu. Jiné vady mohou být odstraněny po uvážení prodejce formou opravy nebo dodáním nového produktu.

V případě, že prodejce neodstraní vadu v připměřené době nebo odmítne vadu odstranit, spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu na nákupní cenu nebo odstoupení od smlouvy, přičemž vybraná možnost pak může být změněna pouze po schválení prodejcem.

18. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Uznáváte a souhlasíte s faktem, že všechna autorská práva, registrované značky a jiná práva k duševnímu vlastnictví související s materiálem nebo obsahem poskytovaným v rámci této webové stránky jsou vlastnictvím naším, nebo těch, kteří nám poskytli licenci pro jejich používání. Tento materiál můžete používat pouze do takové míry, jaká byla povolena námi nebo poskytovateli licence. To vám nebrání v používání této webové stránky v rozsahu potřebném pro kopírování informací souvisejícíh s vaší objednávkou nebo kontaktních údajů.

19. VIRY, PIRÁTSTVÍ A JINÉ POČÍTAČOVÉ ÚTOKY

Nesmíte zneužívat tuto webovou stránku úmyslným zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jakéhokoli jiného softwaru nebo škodlivého nebo poškozujícího materiálu. Nebudete se pokoušet o nepovolený přístup na tuto webovou stránku, hostitelský server této webové stránky nebo jakýkoli server, počítač nebo do databáze související s naší webovou stránkou. Zavazujete se, že na tuto stránku nepodniknete žádný útok prostřednictvím odepření služby nebo odepřením distribuované služby.

Nedodržení tohoto článku bude podle platných předpisů považováno za přestupek. Nahlásíme jakékoli nedodržení tohoto nařízení příslušným orgánům a budeme s nimi spolupracovat za účelem určení totožnosti útočníka. Stejně tak, v případě nedodržení tohoto článku, bude povolení používat tuto webovou stránku okamžitě pozastaveno. Neneseme opovědnost za škodu způsobenou odmítnutím služby, viry nebo způsobenou jiným škodlivým softwarem či škodlivým materiálem, který v důsledku používání této webové stránky nebo stahováním jejího obsahu, nebo obsahu webů, na který vás tato stránka přesměruje poškodí Váš počítač, počítačové zařízení, data nebo materiál

20. ODKAZY V RÁMCI NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Obsahuje-li naše webová stránka odkazy na jiné webové stránky a materiály třetích stran, tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro informační účely a nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek nebo materiálů. V souladu s tím nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy vyplývající z jejich použití.

21. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

Platná pravidla vyžadují, aby vám některé informace nebo oznámení byly zasílány písemnou formou. Používáním této webové stránky souhlasíte, že většina komunikace s námi bude probíhat v elektronické podobě. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace zveřejněním upozornění na této webové stránce. Pro smluvní účely souhlasíte s používáním těchto elektronických komunikačních prostředků a souhlasíte s tím, aby všechny smlouvy, oznámení, informace a další komunikace, kterou vám elektronicky zasíláme, splňovaly zákonné požadavky na poskytování v písemné formě. Tato podmínka nebude mít vliv na vaše zákonná práva.

22. OZNÁMENÍ

Oznámení, které jste nám poslali, musí být zasláno nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře. V souladu s ustanoveními v odstavci 21. výše, a pokud není uvedeno jinak, vám můžeme zasílat oznámení prostřednictvím e-mailu nebo na poštovní adresu, kterou jste poskytli při podání objednávky.

Je zřejmé, že oznámení budou přijata a účinná okamžitě po zveřejnění na naší webové stránce, 24 hodin po zaslání e-mailem nebo tři dny po datu odeslání jakéhokoli dopisu. Jako důkaz, že bylo oznámení odesláno, postačí v případě dopisu prokázat, že byla správně napsána adresa, že bylo uhrazeno příslušné poštovné a že byl dopis řádně doručen na poštovní úřad nebo do poštovní schránky; v případě e-mailové zprávy, že oznámení bylo odesláno na e-mailovou adresu poskytnutou příjemcem.

23. PŘENOS PRÁV A POVINNOSTÍ

Smlouva je zavazující pro obě strany, jakož i pro naše případné nástupce, nabyvatele a dědice.

Registrovaný uživatel není oprávněn umožnit využívání svého účtu Můj účet třetím stranám.

Můžeme přenášet, postupovat, zadávat nebo jiným způsobem převádět smlouvy nebo jakákoli práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy, a to kdykoli v průběhu jejího trvání. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, uvedené přenosy, postoupení, zadání nebo jiné převody se nijak nedotknou práv, která máte jako spotřebitel uznaná zákonem ani nezruší nebo žádným způsobem neomezí výslovné a nevýslovné záruky, které jsme vám mohli poskytnout.

24. UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

Nejsme odpovědni za jakékoli neplnění nebo zpoždění v souladu s některou z povinností, které přebíráme v rámci smlouvy, pokud bude způsobeno událostmi, které jsou mimo naši kontrolu (tzv. vyšší moc).

Vyšší moc zahrnuje jakýkoli úkon, událost, chybu při výkonu, opomenutí nebo nehodu, která je mimo naši kontrolu, včetně, mimo jiné, následujících:

i. Stávka, výluka nebo jiné formy protestu.

ii. Občanské nepokoje, povstání, teroristický útok nebo hrozba terorismu, válka (vyhlášená či nikoli) nebo hrozba války či její příprava.

iii. Požár, výbuch, bouře, záplavy, zemětřesení, kolaps, epidemie nebo jakákoli jiná přírodní katastrofa.

iv. Nemožnost použít vlaky, lodě, letadla, motorizované dopravní prostředky nebo jiné přepravní prostředky, veřejné či soukromé.

v. Nemožnost použít veřejné nebo soukromé telekomunikační systémy.

vi. Zákony, vyhlášky, právní předpisy, nařízení nebo omezení jakékoli vlády nebo orgánu veřejné správy.

vii. Stávka, porucha nebo nehoda v námořní nebo říční dopravě, poštovní dopravě nebo jiném typu dopravy.

Je nutno si uvědomit, že naše povinnosti vyplývající ze smlouvy budou přerušeny v průběhu období, ve kterém bude působit vyšší moc, a bude prodloužena naše lhůta pro splnění těchto povinností o čas odpovídající času působení vyšší moci. Poskytneme veškeré přiměřené prostředky k ukončení situace způsobené vyšší mocí nebo najdeme řešení, které nám umožní splnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy, bez ohledu na situaci způsobenou vyšší mocí.

25. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Nedostatek požadavků z naší strany k přísnému dodržování vašich smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z těchto Podmínek, či neuplatňování našich práv nebo možností podniknout akce, na které máme podle této smlouvy nebo Podmínek právo, neznamená, že se práv vzdáváme nebo že jsou limitována, a ani vás od uvedených povinností nezprošťují.

Zřeknutí se konkrétního práva nebo akce z naší strany, nepředstavuje zřeknutí se jiných práv nebo akcí vyplývajících ze smlouvy nebo z podmínek.

Zřeknutí se, z naší strany, některé z těchto podmínek, práv nebo akcí vyplývajících ze smlouvy nenabude účinnosti, pokud není výslovně stanoveno, že se jedná o zřeknutí se práv, a nebude vám formálně oznámeno v souladu s ustanoveními v sekci o oznámení výše.

26. ČÁSTEČNÉ ZRUŠENÍ

Pokud by některá z těchto podmínek nebo některé ustanovení smlouvy byly prohlášeny za neplatné a zrušené rozhodnutím příslušného orgánu, zbývající podmínky zůstávají v platnosti, aniž by byly nějak ovlivněny zmíněným prohlášením o zrušení.

27. CELÁ SMLOUVA

Tyto Podmínky a jakýkoliv dokument v nich uvedený tvoří Celou smlouvu uzavřenou mezi stranami za stejným účelem a nahrazuje všechny předchozí smlouvy, dohody nebo sliby, které byly uzařeny mezi smluvními stranami ústně či písemně

Strany uznávají, že jsme se dohodli uzavřít smlouvu bez závislosti na jakémkoli prohlášení nebo slibu učiněného jinou stranou nebo která by mohla být odvozena z ustanovení nebo dokumentu vzniklých při jednání mezi oběma stranami dříve než zmíněná smlouva, kromě výslovně uvedených v těchto podmínkách.

Žádná ze stran nepodnikne žádné opatření vůči jakémukoli nepravdivému prohlášení, které bylo učiněno druhou stranou, ústně nebo písemně před datem uzavření smlouvy (pokud uvedené nepravdivé prohlášení nebylo učiněno podvodně). Jediné opatření, které může druhá strana přijmout je zrušení smlouvy v souladu s ustanoveními v těchto podmínkách.

28. NAŠE PRÁVO ZMĚNIT TYTO PODMÍNKY

Máme právo kdykoli zkontrolovat a změnit tyto podmínky.

Vztahují se na vás zásady a podmínky platné v okamžiku, když používáte tuto webovou stránky nebo podáváte jednotlivou objednávku, kromě případů, kdy zákonem nebo rozhodnutím vládních subjektů musíme se zpětnou platností změnit uvedené zásady, podmínky a zásady ochrany osobních údajů. V takovém případě možné změny ovlivní i objednávky, které jste učinili dříve.

29. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Používání naší webové stránky a smlouvy o nákupu produktů prostřednictvím uvedené webové stránky se řídí španělskými právními předpisy.

Jakýkoliv spor, který vznikne nebo se vztahuje k používání této webové stránky nebo zmíněné smlouvy, podléhá nevýhradní jurisdikci španělských soudů.

Pokud se spotřebitel domnívá, že byla porušena jeho práva, má za účelem mimosoudního řešení právo adresovat své stížnosti prodávajícímu prostřednictvím e-mailové adresy [bude vyplněno společností Stradivarius]. Spotřebitel má rovněž právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, (www.coi.cz) nebo některý z jejích regionálních inspektorátů. Prodejce je oprávněn prodávat zboží na základě obchodní licence. Obchodní kontrola je prováděna příslušným živnostenským úřadem.

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, nesmí žádné z těchto ustanovení ovlivnit vaše zákonná práva, tak jak jsou uznána ve všech platných právních předpisech pro tuto oblast.

30. PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY

Vaše připomínky a návrhy jsou vždy vítány. Zasílejte prosím své připomínky a komentáře prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kromě toho existují oficiální formuláře žádostí dostupné pro spotřebitele a uživatele. O tyto formuláře můžete požádat e-mailem na contact@stradivarius.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

PŘÍLOHA

Model formuláře pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a vraťte tento formulář pouze tehdy, přejete-li si odstoupit od smlouvy)

Adresa: Fashion Retail, S.A., vystupující pod obchodní značkou STRADIVARIUS, Ve Vankovce, Nº 1, 602 00 BRNO, Česká republika a e-mailová adresacontact@stradivarius.com.

Tímto oznamuji, že odstupuji od své smlouvy o prodeji následujícího zboží:

Objednáno/obdrženo (*)

Jméno zákazníka

Adresa zákazníka

Podpis zákazníky (pouze pro fyzické formuláře)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte

V souladu s českým Zákonem o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelský sporů (ADR), týkajících se nákupních podmínek dohodnutých s prodávajícím, v případech, kdy, zákazník není spokojen s vyřešením své reklamace prodávajícím, nebo pokud nedosáhl vyřešení sporu jiným způsobem. Subjekt odpovědný za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce / Ústřední inspektorát - Oddělení ADR, IČ: 000 20 869, adresa Štěpánská 567/15, 12000, Praha 2; email: adr@coi.cz, Web / webová stránka: https://adr.coi.cz/cs.

Zákazník zahájí mimosoudní řešení spotřebitelských sporů písemným nebo ústním podáním na záznam, či elektronickou formou prostřednictvím online formuláře, který je k dispozici na stránkách již zmíněné České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může rovněž využít online platformu pro řešení sporů, zřízenou Evropskou komisí nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/, která je využívána zejména při řešení přeshraničních spotřebitelských sporů. E-mailová adresa prodávajícího: contact@stradivarius.com